Bine ati venit la CAR DUCTILCORD IFN Buzau

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 21

Buzau

Cod Postal

120133

Ajutor de deces

Ajutorul financiar în caz de deces se înscrie în obiectul de activitate al Asociaţiei, prevăzut în art. 6 (1) din Statut. El este un ajutor financiar ce se acordă pentru membrii asociaţi decedaţi care au avut calitatea de aderenti si au contribuit in cadrul sistemului de ajutor financiar in caz de deces.
Potrivit articolului 11(1) litera „j” din Statut, cu privire la drepturile membrilor asociaţi, fiecare membru asociat al C.A.R. „DUCTILCORD” care, de bună voie şi nesilit de nimeni, aderă la activitatea privind ajutorul financiar în caz de deces, are dreptul la un AJUTOR, prin persoana (persoanele) împuternicită(e) de el în timpul vieţii, potrivit condiţiilor şi clauzelor prevăzute în acest REGULAMENT.

Sumele reprezentand ajutoarele de deces platite intr-o anumita luna din fondurile asociatiei, se recupereaza in luna urmatoare de la toti membri aderenti, existenti in evidenta la sfarsitul lunii in care s-au acordat ajutoarele.

  • Dreptul de înscriere la activitatea privind ajutorul financiar în caz de deces îl au numai membrii asociati ai C.A.R. „DUCTILCORD”. Pierderea calitatii de membru atrage dupa sine pierderea calitatii de aderent la sistemul de ajutor financiar in caz de deces.
  • Varsta limita pana la care un membru al Asociatiei poate adera la activitatea privind ajutorul financiar in caz de deces este 70 de ani.

Aderarea la sistemul pentru ajutorul in caz de deces

Membrii asociaţi ai C.A.R. „DUCTILCORD”, care, studiind acest Regulament şi din propria lor convingere doresc să adere pentru această activitate, o pot face astfel :
– la inscrierea in Asociatie, odata cu completarea campurilor specifice din Conventia de inscriere, prin semnarea acesteia;
– pe parcursul desfasurarii activitatii de membru al Asociatiei, prin completarea şi semnarea unui formular tipizat numit ADEZIUNE pe care îl vor depune la sediul Asociaţiei – Secretariat – de unde vor primi numărul de înregistrare, moment în care dobândesc calitatea de membru aderent.

Modul de calcul al contributiei la ajutorul de deces

Valoarea contribuţiei individuale pentru luna urmatoare, se stabileşte în funcţie de:
– valoarea totală a ajutoarelor plătite in cursul lunii curente (calculate in funcţie de numărul contribuţiilor plătite si corectitudinea efectuarii platilor de catre membrul aderent);
– numărul total de membri aderenti existenti la sfarsitul lunii curente.

  • Fiecare membru aderent trebuie să plătească, după caz, cu regularitate, între 1 – 30 (31) ale lunii, odată cu celelalte obligaţii faţă de Asociaţie, contribuţia la ajutorul de deces.
  • Neachitarea contributiei in termen de pana la 2 luni calendaristice de la momentul crearii obligatiei de plata, conduce la diminuarea valoarii ajutorului de deces dupa cum urmeaza: - pentru plata in cea dea 3 luna calendaristica diminuarea este de 100 lei, daca intarzierea s-a inregistrat pana la data de 01.05.2016, respectiv 25 lei daca intarzierea a survenit dupa aceasta data. - pentru plata in cea dea 4 luna calendaristica diminuarea este de 200 lei, daca intarzierea s-a inregistrat pana la data de 01.05.2016, respectiv 50 lei daca intarzierea a survenit dupa aceasta data.
  • Luna in care membrul aderent a achitat doar o fractie din cuantumul contributiei pentru ajutorul de deces, nu se ia in calcul ca intarziere.

Fondul pentru ajutorul de deces

Ajutorul financiar în caz de deces este PROGRESIV ŞI VARIABIL.
PROGRESIV înseamnă că ajutorul creşte, lună de lună, în raport direct cu vechimea aderentului până la valoarea maximă stabilită de Adunarea Generală., dupa cum urmeaza :
– Pentru fiecare luna pana la aprilie 2016 inclusiv, cu cate 100 lei;
– Pentru fiecare luna incepand cu mai 2016, cu cate 25 lei.

00238.725.625Pentru mai multe informatii  despre ajutorul de deces

Contact