Bine ati venit la CAR DUCTILCORD IFN Buzau

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 21

Buzau

Cod Postal

120133

Imprumuturi

C.A.R.DUCTILCORD I.F.N. acordă membrilor asociaţi împrumuturi cu dobândă ţinând seama de următoarele criterii:
1) vechimea ca membru asociat care nu poate fi mai mică de trei luni şi cu trei depuneri la fondul nominal curent;
2) mărimea fondului nominal curent depus până la data solicitarii imprumutului, inclusiv.
3) posibilitatea de restituire a împrumutului, respectiv mărimea salariului sau pensiei şi obligaţiile ce grevează asupra acestuia;
4) data achitării ultimului împrumut şi modul în care solicitantul a respectat obligaţiile asumate în rambursarea împrumuturilor anterioare;
5) solvabilitatea garanţilor (fidejusorilor) prezentaţi;
6) disponibilităţile băneşti ale Casei de Ajutor Reciproc în momentul solicitării;
7) conjunctura social-finaciară a unităţilor de la care provin membrii asociaţi în momentul solicitării şi perspectiva acestora.

Cuantumul maxim al imprumutului

Cuantumul maxim al unui împrumut este de până la de cinci ori valoarea fondului nominal curent;

Descarca adeverinta de venit

Garantarea împrumutului se realizeaza astfel:
a) prin fondurile nominale existente in contul individual;
b) prin constituirea unor fideiusiuni (garantii) de catre persoane care vor prezenta dovada unui salariu / pensie lunar net, cel putin egal cu salariulminim pe economia nationala. La depunerea cererii de imprumut, solicitantul va prezenta numarul de garanti (fideiusori) indicat de reprezentantul C.A.R. si, impreuna, vor semna, in fata acestuia, contractul de fideiusiune (garantie).

Nu pot constitui fideiusiune (garantie):
– persoanele fizice autorizate (PFA), neavand venituri previzibile;
– persoanele al caror contract individual de munca este incheiat pe o perioada
mai scurta decat perioada de rambursare a imprumutului;
– persoanele fara capacitate de exercitiu (persoane cu handicap in exprimare,
gandire si scriere, nevazatori, persoane nestiutoare de carte);
– sotii – unul pentru altul – atunci cand unul dintre ei, ca membru asociat,
contracteaza un imprumut;
– persoanele cu un salariu sub nivelul minim pe economia nationala;
– persoanele cu venituri nepopribile (venituri minime garantate de stat –
ajutoare), pensii revizuibile;
– persoanele ale caror venituri sunt grevate de alte popriri,ce depasesc gradul de indatorare acceptat de Asociatie;
– persoanele care au depasit varsta de 75 de ani.

Toate documentele constituie acte sub semnătură privată, semnatarii fiind supuşi legii penale privitoare la răspunderile asumate pentru autenticitatea înscrisurilor şi semnăturilor.

0238.725.625Informatii suplimentare despre imprumuturi

Simulator imprumut