Bine ati venit la CAR DUCTILCORD IFN Buzau

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 21

Buzau

Cod Postal

120133

Imprumuturi

C.A.R.DUCTILCORD I.F.N. acordă membrilor asociaţi împrumuturi cu dobândă ţinând seama de următoarele criterii:
1) vechimea ca membru asociat care nu poate fi mai mică de trei luni şi cu trei depuneri la fondul nominal curent;
2) mărimea fondului nominal curent depus până la data solicitarii imprumutului, inclusiv.
3) posibilitatea de restituire a împrumutului, respectiv mărimea salariului sau pensiei şi obligaţiile ce grevează asupra acestuia;
4) data achitării ultimului împrumut şi modul în care solicitantul a respectat obligaţiile asumate în rambursarea împrumuturilor anterioare;
5) solvabilitatea garanţilor (fidejusorilor) prezentaţi;
6) disponibilităţile băneşti ale Casei de Ajutor Reciproc în momentul solicitării;
7) conjunctura social-finaciară a unităţilor de la care provin membrii asociaţi în momentul solicitării şi perspectiva acestora.

Cuantumul maxim al imprumutului

Cuantumul maxim al unui împrumut este de până la de cinci ori valoarea fondului nominal curent;

  • Împrumuturile se acordă potrivit prevederilor prezentului Statut pe baza unui contract încheiat în formă scrisă între Asociaţie prin reprezentanţii săi legali – pe deoparte – şi membrul asociat solicitant – pe de altă parte – şi cuprinde atât termenii şi condiţiile de acordare cât şi cele de garantare prevăzute de lege.
  • Consiliul Director analizează respectarea criteriilor statutare şi a normelor interne privind împrumuturile acordate, consemnând obligatoriu, în procesele verbale atât numărul de împrumuturi acordate cât şi valoarea absolută a acestora.

Descarca adeverinta de venit

0238.725.625Informatii suplimentare despre imprumuturi

Simulator imprumut