Bine ati venit la CAR DUCTILCORD IFN Buzau

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 21

Buzau

Cod Postal

120133

Inscrieri

Poate deveni membru asociat al C.A.R.DUCTILCORD I.F.N. orice persoană fizică – cetăţean roman, care a împlinit vârsta de 18 ani, cu domiciliul în municipiul sau judeţul Buzău, care are capacitate de exercitiu,  acceptă principiile şi clauzele enunţate în prezentul Statut şi respectă hotărârile şi deciziile organelor sale de
conducere.
Inscrierea în Asociaţie se face pe baza unui inscris incheiat intre solicitant si reprezentantul legal al Asociatiei, la care se anexeaza documentul care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la articolul 7 din prezentul Statut.
Inscrisul, inregistrat si avizat de Biroul Executiv este supus spre ratificare Consiliului Director in prima sa sedinta si constituie documentul care serveste la introducerea datelor personale ale solicitantului in baza de date a Asociatiei. Vechimea ca membru asociat curge de la data semnarii inscrisului in cauza.

  inscriere-1-631x394

  Transfer de la alte CAR-uri?

  DA, in cazul solicitarii membrilor altor Case de Ajutor Reciproc de a se inscrie prin transfer, membrul asociat va prezenta urmatoarele documente :
  – O adeverinta eliberata de Angajator din care sa reiasa atat calitatea de salariat cat si nivelul salariului net, sau, dupa caz, cuponul de pensie ;
  – O adeverinta eliberata de Casa de Ajutor Reciproc in care activeaza care sa ateste data dobandirii calitatii de membru asociat si fondul social detinut la data solicitarii transferului ;
  -Copia fisei individuale sau, in lipsa acesteia, a carnetului de membru ori a altui document care sa reflecte comportamentul sau privind respectarea obligatiilor financiare pe perioada activarii in Asociatia de la care se transfera ;
  Este interzisa inscrierea celor care si-au constituit sau intregit fondul social prin depunerea de sume mai mari decat cotizatiile lunare, inainte de efectuarea transferului;
  Pe baza documentelor mentionate , Asociatia ii recunoaste calitatea de membru
  asociat, vechimea si fondul social.

  “Calitatea de membru este personală şi inalienabilă, ea neputând trece la succesori. Drepturile personale câştigate de un membru, ca şi cele sociale obligă Asociaţia în măsura în care titularul lor nu ar fi renunţat la ele prin înscris.”

  0238.725.625Informatii suplimentare pentru inscrieri

  Contact