Bine ati venit la CAR DUCTILCORD IFN Buzau

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 21

Buzau

Cod Postal

120133

Statutul CAR DUCTILCORD IFN

STATUTUL CAR DUCTILCORD IFN

Prezentul STATUT guvernează organizarea şi funcţionarea C.A.R.DUCTILCORD I.F.N. denumită în cele ce urmează „Asociaţia”. Dacă dispoziţiile legale ce vor intra în vigoare ulterior adoptării lui ar contrazice vreuna din prevederi, aceasta va fi recunoscută de plin drept modificată şi completată corespunzător, cu excepţia în care membrii asociaţi ar hotărî dizolvarea Asociaţiei, nu însă mai devreme de 6 luni de la intrarea în vigoare a unor asemenea dispoziţii.